Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 19 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 19 SBT Sinh học 6: Em hãy cho ví dụ và nêu đặc điểm của các loại rễ đã học.

 • pic

  Bài 2 trang 19 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 19 SBT Sinh học 6: Quan sát các bộ phận miền hút của rễ (hình 10.1 SGK), nêu chức năng chính của từng bộ phận.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 20 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 20 SBT Sinh học 6: Bạn An đã làm một thí nghiệm như sau: Trồng đậu đen vào 2 chậu đất, bạn tưới nước đều cho cả 2 chậu cho đến khi cây nảy mầm, tươi tốt như nhau.

 • pic

  Bài 4 trang 20 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 20 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 11.2 SGK và cho biết: Rễ cây hút nước và muối khoáng hòa tan chủ yếu nhờ bộ phận nào?

 • pic

  Bài 5 trang 20 SBT Sinh học 6

  Giải bài 5 trang 20 SBT Sinh học 6: Quan sát một số loài cây như: trầu không, cà rốt, cây mắm, dây tơ hồng, bụt mọc, cây tầm gửi, cải củ, hồ tiêu... có rễ biến dạng:

 • pic

  Bài 1 trang 21 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 9.3 SGK và cho biết rễ gồm mấy miền? Nêu chức năng của mỗi miền.

 • pic

  Bài 2 trang 21 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học 6: Nêu cấu tạo của một tế bào lông hút. Vì sao mỗi miền hút của rễ lại có rất nhiều lông hút?

 • pic

  Bài 3 trang 21 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 21 SBT Sinh học 6: Có phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút không? Vì sao?

 • pic

  Bài 4 trang 21 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 21 SBT Sinh học 6: Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây.

 • pic

  Bài 5 trang 21 SBT Sinh học 6

  Giải bài 5 trang 21 SBT Sinh học 6: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

 • Quảng cáo

Gửi bài