Giải bài 1 trang 19 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 19 SBT Sinh học 6: Em hãy cho ví dụ và nêu đặc điểm của các loại rễ đã học.

Đề bài

Em hãy cho ví dụ và nêu đặc điểm của các loại rễ đã học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các loại rễ

Lời giải chi tiết

- Có 2 loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm.

- Ví dụ: Rễ cây bưởi, cây hồng xiêm, cây cải... là rễ cọc.

- Đặc điểm: Rễ cây lúa, cây ngô, cây tỏi tây... là rễ chùm.

+ Rễ cọc: gồm rễ cái to, khoẻ, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.

+ Rễ chùm: gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường mọc toả ra từ gốc thân thành một chùm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài