Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 52 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây người ta chia thành mấy nhóm hoa? Cho ví dụ.

 • pic

  Bài 2 trang 52 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy liệt kê vào bảng dưới đây, những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em biết.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 52 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Hạt và quả do bộ phận nào của hoa tạo thành? Quả có chức năng gì?

 • pic

  Bài 4 trang 52 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Những cây có hoa nở về ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì để thu hút sâu bọ?

 • pic

  Bài 5 trang 52 SBT Sinh học 6

  GIải bài 5 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy kể tên một số loại cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa.

 • pic

  BT 1,2,3,4,5 trang 53 SBT Sinh học 6

  Giải BT 1,2,3,4,5 trang 53 Sách bài tập Sinh học 6: Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

 • pic

  BT 6,7,8,9,10 trang 54 SBT Sinh học 6

  Giải BT 6,7,8,9,10 trang 54 Sách bài tập Sinh học 6: Hoa lưỡng tính là hoa có

 • pic

  Bài 11,12,13,14,15 trang 54 SBT Sinh học 6

  Giải bài 10,11,12,13,14,15 trang 54 Sách bài tập Sinh học 6: Nhóm hoa nào sau đây gồm toàn những hoa tự thụ phấn ?

Gửi bài