Giải bài 3 trang 52 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Hạt và quả do bộ phận nào của hoa tạo thành? Quả có chức năng gì?

Đề bài

Hạt và quả do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Quả có chức năng gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

Lời giải chi tiết

- Hình thành hạt:

+ Noãn sau khi thụ tinh có những biến đổi, tế bào hợp tử phân chia rất nhanh và phát triển thành phôi.

+ Vỏ noãn hình thành vỏ hạt và phần còn lại của noãn phát triển thành bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt.

+ Mỗi noãn đã được thụ tinh hình thành một hạt, vì vậy số lượng hạt tuỳ thuộc số noãn được thụ tinh.

- Tạo quả: Trong khi noãn biến đổi thành hạt, bầu nhuỵ cũng phát triển thành quả chứa hạt.

- Quả có chức năng bảo vệ hạt, góp phần vào phát tán hạt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 52
Gửi bài