GIải bài 5 trang 52 SBT Sinh học 6

GIải bài 5 trang 52 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy kể tên một số loại cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa.

Đề bài

Em hãy kể tên một số loại cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

Lời giải chi tiết

- Một số cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận của hoa

- Ví dụ :

+ Quả của các cây như cà chua, ổi, hồng, thị... vẫn còn phần đài hoa.

+ Quả của các cây như chuối, ngô... vẫn còn phần đầu nhuỵ, vòi nhuỵ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 52
Gửi bài