Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 12 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 12 SBT Sinh học 6: Kính hiển vi giúp ta nhìn được những gì mắt không thấy được. Em hãy nêu các bước sử dụng kính hiển vi

 • pic

  Bài 2 trang 12 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 12 SBT Sinh học 6: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua chín.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 13 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 13 SBT Sinh học 6: Tế bào thực vật gồm những thành phần nào ? Chức năng của các thành phần đó là gì ?

 • pic

  Bài 4 trang 13 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 13 SBT Sinh học 6: Quan sát : Sơ đồ "Sự lớn lên của tế bào" và trả lời các câu hỏi sau :

Gửi bài Gửi bài