Giải BT 6,7,8,9,10 trang 54 SBT Sinh học 6

Giải BT 6,7,8,9,10 trang 54 Sách bài tập Sinh học 6: Hoa lưỡng tính là hoa có

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

Hoa lưỡng tính là hoa có

A. cả nhị và nhuỵ.

B. đài hoa, tràng hoa và nhuỵ hoa.

C. cuống hoa, đế hoa, bao hoa.

D. cuống hoa, nhị hoa và tràng hoa.

Phương pháp

Xem lý thuyết Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

Lời giải

Hoa lưỡng tính là hoa có cả nhị và nhuỵ.

Chọn A

Câu 7

Nhóm hoa nào sau đây đều là hoa đơn tính ?

A. Hoa ngô, hoa mướp, hoa dưa chuột.

B. Hoa bưởi, hoa ổi, hoa ngọc lan. 

C. Hoa cải, hoa ngô, hoa sen.

D. Hoa đậu, hoa lúa, hoa ngô.

Phương pháp

Hoa đơn tính là hoa chỉ có nhị (hoa đực) hoặc nhụy (hoa cái).

Lời giải

Nhóm hoa đều là hoa đơn tính: Hoa ngô, hoa mướp, hoa dưa chuột.

Chọn A

Câu 8

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản

A. hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh sản.

B. hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.

C. có sự tham gia của cây bố và cây mẹ.

D. có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

Phương pháp

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản xảy ra quá trình thụ tinh.

Lời giải

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

Chọn D

Câu 9

Hoa tự thụ phấn là

A. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

B. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

C. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

D. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

Phương pháp

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.

Lời giải

Hoa tự thụ phấn là hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

Chọn B

Câu 10

Hoa giao phấn là

A. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

B. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

C. hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

D. hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

Phương pháp

Ở thực vật có hoa có 2 hình thức thụ phấn là tự thụ phấn và giao phấn.

Lời giải:

Hoa giao phấn là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị có thể không đồng thời so với nhuỵ.

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 52
Gửi bài