Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 4 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 6: Quan sát môi trường xung quanh, tìm 5 ví dụ về vật không sống và 5 ví dụ về vật sống. Nêu những điểm khác nhau giữa vật sống với vật không sống.

 • pic

  Bài 2 trang 4 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 4 SBT Sinh học 6: Kể tên một số sinh vật có ích và một số sinh vật có hại.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 5 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 5 SBT Sinh học 6: Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất? Chúng có những đặc điểm chung nào?

 • pic

  Bài 4 trang 5 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 5 SBT Sinh học 6: Quan sát các cây cối xung quanh trường và vườn nhà em. Hãy trả lời các câu hỏi sau.

Gửi bài