Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 4 SBT Sinh học 6: Quan sát môi trường xung quanh, tìm 5 ví dụ về vật không sống và 5 ví dụ về vật sống. Nêu những điểm khác nhau giữa vật sống với vật không sống.

Đề bài

Quan sát môi trường xung quanh, tìm 5 ví dụ về vật không sống và 5 ví dụ về vật sống. Nêu những điểm khác nhau giữa vật sống với vật không sống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Nhận dạng vật sống và vật không sống

Lời giải chi tiết

- Ví dụ về vật không sống : hòn đá, cái bàn, quyển sách, cái bút, viên phấn...

- Ví dụ về vật sống : con chim, con cá, cây lúa, cây hoa hồng, nấm rơm...

- Vật sống với vật không sống có những điểm khác nhau cơ bản sau :

+ Vật sống có sự trao đổi chất với môi trường thì mới tồn tại được (chúng lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài). Vật không sống không có sự trao đổi chất với môi trường.

+ Vật sống có sự lớn lên và đến một thời kì nhất định thì sinh sản. Vật không sống không lớn lên, không sinh sản.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: A-Bài tập có lời giải trang 4
Gửi bài