Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 45 SBT Sinh học 6

  Giải bài 1 trang 45 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy kể tên và cho ví dụ về một số hình thức sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên. Hình thức sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên có ý nghĩa gì ?

 • pic

  Bài 2 trang 45 SBT Sinh học 6

  Giải bài 2 trang 45 Sách bài tập Sinh học 6: Em hãy kể tên và cho ví dụ về một số hình thức sinh sản sinh dưỡng do người. Hình thức sinh sản sinh dưỡng do người có ý nghĩa gì ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 46 SBT Sinh học 6

  Giải bài 3 trang 46 Sách bài tập Sinh học 6: Muốn củ khoai lang không bị mọc mầm thì phải cất giữ như thế nào? Em hãy cho biết trên thực tế người ta trồng khoai lang bằng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ?

 • pic

  Bài 4 trang 46 SBT Sinh học 6

  Giải bài 4 trang 46 Sách bài tập Sinh học 6: Giâm cành và chiết cành khác nhau cơ bản ở điểm nào? Con người thường chiết cành, giâm cành với những nhóm cây nào?

Gửi bài Gửi bài