Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học 6: Nêu cấu tạo của một tế bào lông hút. Vì sao mỗi miền hút của rễ lại có rất nhiều lông hút?

Đề bài

Nêu cấu tạo của một tế bào lông hút. Vì sao mỗi miền hút của rễ lại có rất nhiều lông hút?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo miền hút của rễ

Lời giải chi tiết

- Cấu tạo của một tế bào lông hút từ ngoài vào trong gồm :

+ Vách tế bào.

+ Màng sinh chất

+ Chất tế bào.

+ Nhân.

+ Không bào.

- Trên miền hút của rễ có rất nhiều lông hút giúp làm tăng khả năng hấp thụ nước và muối khoáng của rễ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 21
Gửi bài