Giải bài 3 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 21 SBT Sinh học 6: Có phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút không? Vì sao?

Đề bài

Có phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rễ có đặc điểm cấu tạo miền lông hút phù hợp với chức năng hút nước và muối khoáng ở môi trường cạn

Lời giải chi tiết

- Không phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút.

- Rễ của các cây mọc trong nước không có lông hút vì nước và muối khoáng hoà tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì của rễ, thậm chí cả thân và lá. Ví dụ : cây bèo tấm, cây bèo tây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 21
Gửi bài