Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 23 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 23 SBT Sinh học 6: Chức năng của miền chóp rễ là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

Chức năng của miền chóp rễ là

A. dẫn truyền.

B. hấp thụ nước và muối khoáng.

C. làm cho rễ dài ra.

D. che chở cho mô phân sinh đầu rễ.

Phương pháp

Xem lý thuyết Các miền của rễ

Lời giải:

Chức năng của miền chóp rễ là che chở cho mô phân sinh đầu rễ.

Chọn D

Câu 7

Chức năng của miền trưởng thành là

A. dẫn truyền.

B. hấp thụ nước và muối khoáng.

C. làm cho rễ dài ra.

D. che chở cho đầu rễ.

Phương pháp

Xem lý thuyết Các miền của rễ

Lời giải:

Chức năng của miền trưởng thành là dẫn truyền.

Chọn A

Câu 8

Chức năng của miền hút là

A. dẫn truyền.

B. làm cho rễ dài ra.

C. che chở cho đầu rễ.

D. hấp thụ nước và muối khoáng.

Phương pháp

Xem lý thuyết Các miền của rễ

Lời giải:

Chức năng của miền hút là hấp thụ nước và muối khoáng.

Chọn D

Câu 9

Miền hút là miền quan trọng của rễ vì miền hút có

A. mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

B. mạch rây vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cơ thể.

C. các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.

D. thịt vỏ vận chuyển chất hữu cơ từ lông hút vào trụ giữa.

Phương pháp

Xem lý thuyết Các miền của rễ

Lời giải:

Miền hút là miền quan trọng của rễ vì miền hút có các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.

Chọn C

Câu 10

Mạch gổ có chức năng

A. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

C. vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu tạo miền hút của rễ

Lời giải:

Mạch gổ có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 21
Gửi bài