Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học 6: Quan sát hình 9.3 SGK và cho biết rễ gồm mấy miền? Nêu chức năng của mỗi miền.

Đề bài

Quan sát hình 9.3 SGK và cho biết rễ gồm mấy miền? Nêu chức năng của mỗi miền.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các miền của rễ

Lời giải chi tiết

STT

Các miền của rễ

Chức năng chính của từng miền

1

Miền trưởng thành có các mạch dẫn.

Dẫn truyền.

2

Miền hút có các lông hút.

Hấp thụ nước và muối khoáng.

3

Miền sinh trưởng (nơi tế bào phân chia).

Làm cho rễ dài ra.

4

Miền chóp rễ.

Che chở cho đầu rễ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 21
Gửi bài