Giải bài 3 trang 28 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 trang 28 SBT Sinh học 6: So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

Đề bài

So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cấu tạo trong của thân non và rễ đều gồm 2 phần chính: vỏ và trụ giữa

Lời giải chi tiết

Rễ (miền hút)

Thân non

Cấu tạo vỏ gồm: biểu bì, lông hút, thịt vỏ.

Cấu tạo vỏ gồm: biểu bì và thịt vỏ.

Trụ giữa gồm: ruột và bó mạch.

Bó mạch gồm: mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau.

Trụ giữa gồm: ruột và bó mạch.

Bó mạch gồm: mạch rây xếp ở ngoài và mạch gỗ xếp ở trong.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài