Giải bài 4 trang 30 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 trang 30 SBT Sinh học 6: Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Quảng cáo

Đề bài

Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Thân to ra do đâu

Lời giải chi tiết

Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách đếm những vòng gỗ hằng năm.

- Mùa mưa, cây hấp thụ được nhiều thức ăn, tầng sinh trụ tạo nhiều mạch gỗ to, có vách mỏng, xếp thành một vòng dày, màu sáng.

- Mùa khô, cây hấp thụ được ít thức ăn, các tế bào gỗ sinh ra ít hơn, bé hơn, có vách dày, xếp thành một vòng mỏng, màu sẫm.

Đó là những vòng gỗ hằng năm. Dựa vào đó ta có thể xác định được tuổi của cây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 29
Gửi bài