Giải BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 32 SBT Sinh học 6

Giải BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 32 SBT Sinh học 6: Khoanh tròn vào các chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 7

Cây nào sau đây khi trồng không nên ngắt ngọn mà chỉ nên tỉa các cành xấu, cành bị sâu ?

A. Cây bạch đàn.

B. Cây mướp.

C. Cây đậu.

D. Cây cà.

Phương pháp

Khi ngắt ngọn cây, ngọn chồi sẽ phát triển tạo nhiều cành. Do đó không nên ngắt ngọn các cây thân gỗ

Lời giải

Cây bạch đàn khi trồng không nên ngắt ngọn mà chỉ nên tỉa các cành xấu, cành bị sâu để lấy thân gỗ.

Chọn A

Câu 8

Cây nào sau đây khi trồng nên ngắt ngọn trước khi cây ra hoa ?

A. Cây đậu tương.

B. Cây mít.

C. Cây bạch đàn.

D. Cây đay lấy sợi.

Phương pháp

Khi ngắt ngọn, cây tập trung các chất dinh dưỡng để nuôi hoa, tạo quả, cho năng suất cao

Lời giải

Cây đậu tương khi trồng nên ngắt ngọn trước khi cây ra hoa => cho năng suất cao ở quả, hạt.

Chọn A

Câu 9

Cấu tạo của trụ giữa thân non gồm

A. mạch rây và mạch gỗ.

B. một vòng bó mạch và ruột.

C. biểu bì và thịt vỏ.

D. mạch rây và ruột.

Phương pháp

Xem lý thuyết Cấu tạo trong của thân non

Lời giải

Cấu tạo của trụ giữa thân non gồm: một vòng bó mạch và ruột.

Chọn B

Câu 10

Tầng sinh trụ nằm giữa

A. mạch rây và mạch gỗ.

B. vỏ và thịt vỏ.

C. mạch rây và lớp thịt vỏ.

D. mạch gỗ và ruột.

Phương pháp

Xem lý thuyết Cấu tạo trong của thân non

Lời giải

Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.

Chọn A

Câu 11

Mạch rây có chức năng

A. chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

C. chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan.

Phương pháp

Xem lý thuyết Vận chuyển các chất trong thân

Lời giải

Mạch rây có chức năng chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

Chọn A

Câu 12

Bộ phận thực hiện chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan nuôi cây là

A. mạch rây.                 B. mạch gỗ.

C. trụ giữa.                   D. thịt vỏ.

Phương pháp

Xem lý thuyết Vận chuyển các chất trong thân

Lời giải

Mạch gỗ thực hiện chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan nuôi cây.

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 29
Gửi bài