Giải bài 1 trang 29 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 29 SBT Sinh học 6: Hoàn thiện bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em đã quan sát được.

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thiện bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em đã quan sát được. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Các loại thân

Lời giải chi tiết

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 29
Gửi bài