Giải bài 6 trang 95 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Quan sát hình 48.1 SGK và các hình dưới đây cùng với những hiểu biết của em đế điền vào bảng sau (điền dấu X ở vị trí thích hợp).

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 48.1 SGK và các hình dưới đây cùng với những hiểu biết của em đế điền vào bảng sau (điền dấu X ở vị trí thích hợp).

Tên con vật

Thức ăn chủ yếu

Rễ, củ

Cả cây

Quả

Hạt

1. Sơn dương

 

       

2. Voi

 

 

 

 

 

3. Trâu

 

 

 

 

 

4. Thỏ

 

 

 

 

 

5. Gà

 

 

 

 

 

6. Ong

 

 

 

 

 

7. Sóc

 

 

 

 

 

8. Đười ươi

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vai trò của thực vật đối với động vật

Lời giải chi tiết

Tên con vật

Thức ăn chủ yếu

Rễ, củ

Cả cây

Quả

Hạt

1. Sơn dương

x

 

x

 

 

2. Voi

x

 

x

x

 

3. Trâu

x

 

x

 

 

4. Thỏ

x

x

 

 

x

5. Gà

x

 

 

 

x

6. Ong

 

 

 

x

 

7. Sóc

 

 

 

x

x

8. Đười ươi

 

 

 

x

x

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 95
Gửi bài