Giải bài 11 trang 97 SBT Sinh học 6

Giải bài 11 trang 97 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy tìm một câu chú thích thích hợp cho tất cả các hình dưới đây về vai trò của thực vật đối với động vật.

Đề bài

Hãy tìm một câu chú thích thích hợp cho tất cả các hình dưới đây về vai trò của thực vật đối với động vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vai trò của thực vật đối với động vật

Lời giải chi tiết

Thực vật cung cấp thức ăn, cung cấp ôxi cho hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số động vật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 95
Gửi bài