Giải bài 13 trang 98 SBT Sinh học 6

Giải bài 13 trang 98 Sách bài tập Sinh học 6: Tại sao người ta nói: "Nếu không có thực vật thì cũng không có loài người" ?

Đề bài

Tại sao người ta nói : "Nếu không có thực vật thì cũng không có loài người" ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Thực vật với đời sống con người

Lời giải chi tiết

Người ta nói: "Nếu không có thực vật thì cũng không có loài người" vì:

- Thực vật cung cấp ôxi cho hô hấp; thiếu ôxi người bị ngạt sẽ chết.

- Thực vật cung cấp lương thực, thực phẩm. Thiếu thực vật thì các loài động vật và con người không có thức ăn.

- Thực vật cung cấp dược phẩm, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng cho đời sống con người.

Vì vậy, nếu không có thực vật cũng không có loài người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 95
Gửi bài