Giải bài 14 trang 98 SBT Sinh học 6

Giải bài 14 trang 98 Sách bài tập Sinh học 6: Đa dạng của thực vật là gì ? Thế nào là thực vật quý hiếm?

Đề bài

- Đa dạng của thực vật là gì ?

- Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Lời giải chi tiết

- Đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.

- Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác và có xu hướng ngày càng ít đi do khai thác quá mức.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 95
Gửi bài