Giải bài 10 trang 97 SBT Sinh học 6

Giải bài 10 trang 97 Sách bài tập Sinh học 6: Tìm thêm một số cây khác ở địa phương, điền vào bảng dưới đây bằng dấu X ở vị trí thích hợp

Quảng cáo

Đề bài

Tìm thêm một số cây khác ở địa phương, điền vào bảng dưới đây bằng dấu X ở vị trí thích hợp.

STT

Tên cây

Cây lương thực

Cây thực phẩm

Cây ăn quả

Cây công nghiệp

Cây lấy gỗ

Cây làm thuốc

Cây làm cảnh

Công dụng khác

1

Cây mít

 

 

X

 

X

 

 

 

2

Cây lim

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cây sen

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cây lúa

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cây ngố

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Cây cao su

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Cây chè

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cây ngải cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vai trò của thực vật

Lời giải chi tiết

STT

Tên cây

Cây lương thực

Cây thực phẩm

Cây ăn quả

Cây công nghiệp

Cây lấy gỗ

Cây làm thuốc

Cây làm cảnh

Công dụng khác

1

Cây mít

 

 

X

 

X

 

 

 

2

Cây lim

 

 

 

 

X

 

 

 

3

Cây sen

 

X

X

 

 

X

X

 

4

Cây lúa

X

 

 

 

 

 

 

 

5

Cây ngô

X

 

 

 

 

 

 

 

6

Cây cao su

 

 

 

X

 

 

 

 

7

Cây chè

 

 

 

X

 

 

 

 

8

Cây ngải cứu

 

X

 

 

 

X

 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 95
Gửi bài