Giải bài 1 trang 95 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 trang 95 Sách bài tập Sinh học 6: Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Thực vật góp phần điều hòa khí hậu 

Lời giải chi tiết

- Vẽ sơ đồ trao đổi khí

 

- Nhờ quá trình quang hợp, thực vật hút khí cacbônic, nhả khí ôxi nên có khả năng điều hoà lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 95
Gửi bài