Bài 85 trang 62 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 85 trang 62 sách bài tập toán 8. Tìm x sao choa: a) -x^2 < 0 ; b) (x - 1)x < 0.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x\) sao cho

LG a

\( - {x^2} < 0\) ;

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất : \(A^2 \ge 0\) với mọi \(A.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\( - {x^2} < 0 \Leftrightarrow {x^2} > 0\)

Mọi giá trị \(x \ne 0\) đều là nghiệm của bất phương trình.

Tập hợp các giá trị của \(x\) là \(\left\{ {x \in |x \ne 0} \right\}.\)

Quảng cáo
decumar

LG b

\(\left( {x - 1} \right)x < 0\).

Phương pháp giải:

\(A(x).B(x) < 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
A\left( x \right) < 0\\
B\left( x \right) > 0
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
A\left( x \right) > 0\\
B\left( x \right) < 0
\end{array} \right.
\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\left( {x - 1} \right)x < 0\)

Trường hợp 1: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x - 1 > 0\\
x < 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x > 1\\
x < 0
\end{array} \right.\)

Điều này không xảy ra, ta loại.

Trường hợp 2:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x - 1 < 0\\
x > 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x < 1\\
x > 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow 0 < x < 1\)

Vậy tập hợp các giá trị của \(x\) là \(\left\{ {x|0 < x < 1} \right\}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close