Giải bài 8 trang 53 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 53 SBT Sinh học 9. Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội

Đề bài

Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phối với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo thuyết thì tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con như thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết sơ đồ lai

Lời giải chi tiết

Kiểu gen Aa tứ bội hóa tạo thành thể tứ bội có kiểu gen AAaa

Phép lai AAaaxAAaa

Cơ thể AAaa giảm phân cho 1AA;4Aa,1aa

Phép lai AAaaxAAaa cho đời con có kiểu gen :1AAAA : 8AAAa : 18Aaaa : 8AAaa : 1aaaa 

Lời giải hay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 52
Gửi bài