Giải bài 4 trang 52 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 52 SBT Sinh học 9. Gen S đột biến thành gen s. Gen S và s tự nhân đôi liên tiếp 3 lần thì số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cung cấp cho gen s ít hơn so với cho gen S là 28 nuclêôtit. Xác định dạng đột biến xảy ra với gen S.

Đề bài

Gen S đột biến thành gen s. Gen S và s tự nhân đôi liên tiếp 3 lần thì số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cung cấp cho gen s ít hơn so với cho gen S là 28 nuclêôtit. Xác định dạng đột biến xảy ra với gen S.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức 

Số Nu môi trường cung cấp cho 1 gen có N Nucleotit  nhân đôi k lần là \(N.(2^k-1)\)

Lời giải chi tiết

Gọi N là tổng số nu của gen S và n là tổng số nu của gen s.

Khi gen S và gen s cùng tự nhân đôi liên tiếp 3 lần thì số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cung cấp cho gen s ít hơn so với gen S là 28 nuclêôtit.

Ta có: \((2^3 -1).N - 28 = (2^3 -1).n\)

-> n = N-4

-> Gen s ít hơn gen S bốn nuclêôtit tương đương với 2 cặp nu, vậy đây là dạng đột biến mất 2 cặp nuclêôtit.

Loigaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 52
Gửi bài