Giải bài 7 trang 53 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 53 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng.

Đề bài

Ở cà chua, gen quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen quy định quả vàng. Cây 4n quả đỏ AAAA giao phấn với cây 4n quả vàng aaaa được F1. F1 giao phấn với nhau cho Fcó tỉ lệ kiểu hình như thế nào ?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết sơ đồ lai từ P đến F2 rồi suy ra tỉ lệ kiểu hình hoặc tính tỉ lệ tạo ra kiểu gen aaaa rồi suy ra tỉ lệ kiểu hình

Lời giải chi tiết

Kiểu gen tứ bội cho giao tử lưỡng bội

Phép lai AAaaxAAaa

Cơ thể AAaa giảm phân cho 1AA;4Aa,1aa suy ra tỉ lệ giao tử aa là 1/6

Phép lai AAaaxAAaa cho đời con có kiểu gen aaaa chiếm tỉ lệ là 1/6*1/6=1/36

Tỉ lệ kiểu hình :35 quả đỏ : 1 quả vàng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 52
Gửi bài