Bài 76 trang 154 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 76 trang 154 sách bài tập toán 8. Tính diện tích toàn phần của lăng trụ đứng theo các kích thước cho ở hình 158.

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích toàn phần của lăng trụ đứng theo các kích thước cho ở hình \(158\):

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

\({S_{xq}} = 2p.h\)

Trong đó: \(p\) là nửa chu vi đáy, \(h\) là chiều cao.

- Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết

Hình vẽ là lăng trụ đứng đáy tam giác cân với cạnh bên bằng \(5m\), cạnh đáy \(6m\), chiều cao đáy \(4m\), chiều cao lăng trụ \(10m\).

Diện tích xung quanh của lăng trụ là:

\({S_{xq}} = \left( {5 + 5 + 6} \right).10 = 160({m^2})\)

Diện tích một mặt đáy là: \({S_đ} = \dfrac{1}{2}.4.6 = 12\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích toàn phần của lăng trụ là: \({S_{tp}} = {S_{xq}} + 2{S_đ}\)\(\, = 160 + 2.12 = 184\;({m^2})\)

Loigiaihay.com

 • Bài 77 trang 155 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 77 trang 155 sách bài tập toán 8. Thùng của một xe tải có dạng một hình lăng trụ đứng theo các kích thước cho ở hình 158.

 • Bài 78 trang 155 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 78 trang 155 sách bài tập toán 8. Độ dài đường chéo AC1 (h.160) của một hình lập phương là căn 12 ...

 • Bài 79 trang 155 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 79 trang 155 sách bài tập toán 8. Nếu theo quy luật này thì có bao nhiêu hình lập phương đơn vị ở hình thứ 10?

 • Bài 80 trang 156 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 80 trang 156 sách bài tập toán 8. Hãy tìm diện tích mặt ngoài theo các kích thước cho ở hình 162. Biết rằng hình a gồm một hình chóp đều và một hình hộp chữ nhật, hình b gồm hai hình chóp đều.

 • Bài 81 trang 156 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 81 trang 156 sách bài tập toán 8. Số hình lập phương đơn vị ở hình dưới đây (h.163) là bao nhiêu (mỗi hình lập phương nhỏ là một hình lập phương đơn vị)?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close