Bài 73 trang 153 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 73 trang 153 sách bài tập toán 8. Xét hình lập phương (h.155). Hãy chỉ ra: a) Hai đường thẳng cắt nhau ...

Quảng cáo

Đề bài

Xét hình lập phương (h.155). Hãy chỉ ra:

a) Hai đường thẳng cắt nhau;

b) Hai đường thẳng song song;

c) Hai đường thẳng không cắt nhau và không nằm trong một mặt phẳng;

d) Đường thẳng nằm trong mặt phẳng;

e) Đường thẳng không có điểm chung với mặt phẳng;

f) Đường thẳng cắt mặt phẳng;

g) Hai mặt phẳng cắt nhau;

h) Hai mặt phẳng không cắt nhau;

i) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau;

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có \(6\) mặt đều là hình vuông.

Khi một trong hai mặt phẳng \((ABCD)\) và \((A'B'C'D')\) chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng còn lại thì người ta nói hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

Lời giải chi tiết

a) Hai đường thẳng cắt nhau: \(AD\) và \(DC\); \(AD\) và \(DD_1\); \(BB_1\) và \(BC\);…

b) Hai đường thẳng song song: \(AB\) và \(CD\); \(AB\) và \(A_1B_1\);…

c) Hai đường thẳng không cắt nhau và không cùng nằm trong một mặt phẳng: \(AB\) và \(CC_1\); \(AA_1\) và \(CD\); …

d) Đường thẳng nằm trong mặt phẳng: \(AB\) nằm trong \(mp(ABB_1A_1)\); \(AB\) nằm trong \(mp(ABCD)\);…

e) Đường thẳng không có điểm chung với mặt phẳng: \(AB\) và \(mp(CDD_1C_1)\); \(AB\) và \(mp ({A_1}{B_1}{C_1}{D_1})\);…

f) Đường thẳng cắt mặt phẳng: \(AA_1\) cắt \(mp (ABCD)\) tại \(A\); \(AA_1\) cắt \(mp ({A_1}{B_1}{C_1}{D_1})\) tại \(A_1\);…

g) Hai mặt phẳng cắt nhau: \(mp (ABCD)\) và \(mp (ABB_1A_1)\); \(mp (ABCD)\) và \(mp (BCC_1B_1)\);…

h) Hai mặt phẳng không cắt nhau: \(mp (ABCD)\) và \(mp ({A_1}{B_1}{C_1}{D_1})\); \(mp (ABB_1A_1)\) và \(mp(CDD_1C_1)\);…

i) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau:

Ta có \(BB_1\;\bot\;mp(ABCD)\) (tính chất hình lập phương) mà \(BB_1\) nằm trong \(mp (ABB_1A_1)\) nên  \(mp (ABB_1A_1)\;\bot\; mp (ABCD)\);

Ta có \(BB_1\;\bot\;mp(ABCD)\) (tính chất hình lập phương) mà \(BB_1\) nằm trong \(mp (BCC_1B_1)\) nên \(mp (BCC_1B_1)\;\bot\; mp (ABCD)\);…

Loigiaihay.com

 • Bài 74 trang 154 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 74 trang 154 sách bài tập toán 8. Trên hình 156: l, v, h là ba kích thước của một hình hộp chữ nhật. Hãy điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau...

 • Bài 75 trang 154 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 75 trang 154 sách bài tập toán 8. “Bồn” đựng nước có dạng một hình lăng trụ đứng (h.157) các kích thước cho trên hình.

 • Bài 76 trang 154 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 76 trang 154 sách bài tập toán 8. Tính diện tích toàn phần của lăng trụ đứng theo các kích thước cho ở hình 158.

 • Bài 77 trang 155 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 77 trang 155 sách bài tập toán 8. Thùng của một xe tải có dạng một hình lăng trụ đứng theo các kích thước cho ở hình 158.

 • Bài 78 trang 155 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 78 trang 155 sách bài tập toán 8. Độ dài đường chéo AC1 (h.160) của một hình lập phương là căn 12 ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close