Bài 7 trang 84 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình 6 cho biết MN // BC, AB = 25cm, BC = 45cm, AM = 16cm, AN = 10cm...

Quảng cáo

Đề bài

Hình 6 cho biết \(MN // BC, AB = 25cm,\) \(BC = 45cm, AM = 16cm,\) \(AN = 10cm.\)

Tính độ dài \(x, y\) của các đoạn thẳng \(MN, AC.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Hệ quả định lí Ta-lét: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh còn lại của một của một tam giác và song song với các cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh còn lại của tam giác đã cho.

Lời giải chi tiết

Vì  \(MN // BC\) (gt)

\(\Rightarrow\) \(\displaystyle {{AN} \over {AB}} = {{AM} \over {AC}} = {{MN} \over {BC}}\) (hệ quả định lí Ta-lét)

\(\displaystyle \Rightarrow {{10} \over {25}} = {{16} \over y} = {x \over {45}}\)

\(\displaystyle \Rightarrow y = {{25.16} \over {10}} = 40\;(cm)\)

\(\displaystyle  x = {{10.45} \over {25}} = 18\;(cm)\)

 • Bài 8 trang 84 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 8 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình 7 cho biết tam giác ABC vuông tại A, MN // BC, AB = 24cm, AM = 16cm, AN = 12cm...

 • Bài 9 trang 84 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 9 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O (h.8)...

 • Bài 10 trang 84 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 10 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng song song với đáy AB cắt các cạnh bên và các đường chéo AD, BD, AC và BC theo thứ tự tại các điểm M, N, P, Q (h.9)

 • Bài 11 trang 85 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 11 trang 85 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Trên cạnh bên AD lấy điểm E sao cho AE/ED = p/q ...

 • Bài 12 trang 85 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 12 trang 85 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O (h.11)...

Quảng cáo
close