Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 28, 29

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 28,29. Khi cho thế hệ lai F1 tự thụ phấn, Menđen đã thu được thế hệ F2 có tỉ lệ kiểu hình thế nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

Khi cho thế hệ lai F1 tự thụ phấn, Menđen đã thu được thế hệ Fcó tỉ lệ kiểu hình thế nào?

A. 1/4 giống bố đời P : 2/4 giống F1 : 1/4 giống mẹ đời P.

B. 3/4 giống bố đời P : 1/4 giống mẹ đời P.

C. C. 3/4 giống mẹ đời P : 1/4 giống bố đời P.

D. 3/4 giống bố hoặc mẹ đời P và giống kiểu hình F1 : 1/4 giống bên còn lại đời P

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Quy luật Menden

Lời giải chi tiết:

Thí nghiệm phát hiện quy luật phân li của Menden:

P: lai hoa đỏ với hoa trắng thuần chủng

→ Thu được F1 đồng tính toàn hoa đỏ.

Cho F1 tự thụ phấn 

→ Thu được F2 có hai kiểu hình phân chia thành 3 đỏ : 1 trắng giống P thay vì một kiểu hình giống F1.

 Chọn D

Câu 7

Khi cho các cá thể Fcó kiểu hình giống Ftự thụ bắt buộc, Menđen đã thu được thế hệ Fcó kiểu hình như thế nào?

A. 100% đồng tính.

B. 100% phân tính.

C. 1/3 cho F3 đồng tính giống p : 2/3 cho F3 phân tính 3:1.

D. 2/3 cho F3 đồng tính giống p : 1/3 cho F3 phân tính 3:1.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Quy luật Menden

Lời giải chi tiết:

Các cá thể F2 giống kiểu hình F1 là: (1/4 AA : 2/4 Aa) trên tổng số 3/4 A- = 1/3AA : 2/3Aa

Chọn C

Câu 8

Khi lai phân tích các cá thể F2 có kiểu hình trội, Menđen đã nhận biết được điều gì?

A. 100% cá thể F2 có kiểu gen giống nhau.

B. có kiểu gen giống p hoặc có kiểu gen giống F1

C. 2/3 cá thể F2 có kiểu gen giống P : 1/3 cá thể F2 có kiểu gen giống F1

D. 1/3 cá thể Fcó kiểu gen giống P : 2/3 cá thể F2 có kiểu gen giống F1

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Quy luật Menden

Lời giải chi tiết:

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn....

Các cá thể F2 có tính trạng trội mang tỉ lệ là 1/3 AA( giống kiểu gen của P) : 2/3 Aa( giống kiểu gen của F1)

Chọn D

Câu 9

Tỉ lệ 1 : 2 : 1 về kiểu gen luôn đi đôi với tỉ lệ 3 : 1 về kiểu hình trong thí nghiệm khẳng định điều nào trong giả thuyết của Menđen là đúng ?

A. Mỗi cá thể đời P cho 1 loại giao tử mang gen khác nhau.

B. Mỗi cá thể đời cho 1 loại giao tử mang gen khác nhau.

C. Cơ thể lai F1 cho 2 loại giao tử khác nhau với tỉ lệ 3 : 1.

D. thể đồng hợp cho 1 loại giao tử ; thể dị hợp cho 2 loại giao tử có tỉ lệ 1 : 1. 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Quy luật Menden

Lời giải chi tiết:

(1A: 1a) x (1A: 1a) = KG(1 AA : 2Aa : 1aa)
                              = KH ( 3 A- : 1 aa)

Chọn D

Câu 10

Tính trạng do một cặp alen có quan hệ trội - lặn không hoàn toàn thì hiện tượng phân li ở Fđược biểu hiện như thế nào 

A. 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.                      

B. 2 trội : 1 trung gian : 2 lặn.

C. 3 trội : 1 lặn.                      

D. 100% trung gian.

Phương pháp giải:

Trội không hoàn toàn là hiện tượng kiểu gen dị hợp Aa mang kiểu hình trung gian giữa trội và lặn

Lời giải chi tiết:

A trội không hoàn toàn so với a. Aa biểu hiện kiểu hình trung gian

F2: KG= (1AA : 2Aa : 1aa) = KH (1 trội : 2 trung gian : 3 lặn)

Chọn A

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close