Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 32 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 32 sách bài tập toán 8 tập 1 Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm phân thức Q thỏa mãn điều kiện :

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm phân thức Q thỏa mãn điều kiện : 

LG câu a

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế : Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “–” và dấu “–” thành dấu “+”.

Sau đó quy đồng các mẫu thức và cộng trừ các phân thức thu được.

Lời giải chi tiết:

LG câu b

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế : Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “–” và dấu “–” thành dấu “+”.

Sau đó quy đồng mẫu thức và cộng trừ các phân thức thu được.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close