Bài 27 trang 31 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 31 sách bài tập toán 8. Hãy biểu diễn qua x : ...

Quảng cáo

Đề bài

Nếu mua lẻ thì giá một bút bi là \(x\) đồng. Nhưng nếu mua từ \(10\) bút trở lên thì giá mỗi bút rẻ hơn \(100\) đồng. Cô Dung dùng \(180\; 000\) đồng để mua bút cho văn phòng.

Hãy biểu diễn qua \(x\) :

- Tổng số bút mua được khi mua lẻ ;

- Số bút mua được nếu mua cùng một lúc, biết rằng giá tiền một bút không quá \(1200\) đồng ;

- Số bút được lợi khi mua cùng một lúc so với khi mua lẻ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số bút mua được khi mua lẻ \(=\) số tiền cô Dung có \(:\) giá \(1\) bút bi khi mua lẻ.

- Số bút mua được khi mua cùng một lúc \(=\) số tiền cô Dung có \(:\) giá \(1\) bút bi khi mua cùng một lúc.

- Số bút được lợi khi mua cùng một lúc so với khi mua lẻ \(=\) Số bút mua được khi mua cùng một lúc \(-\) Số bút mua được khi mua lẻ. 

Lời giải chi tiết

Số bút mua được khi mua lẻ là : \(\displaystyle{{180000} \over x}\) (bút)

Vì giá mỗi cây bút không quá \(1200\) đồng nên nếu mua cùng lúc thì số bút lớn hơn \(10.\) Giá mỗi cây bút khi đó là: \(x- 100\) (đồng) và mua được là \(\displaystyle{{180000} \over {x - 100}}\) (bút)

Số bút được lợi so với mua lẻ là : \(\displaystyle{{180000} \over {x - 100}} - {{180000} \over x}\) (bút)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close