Giải bài 6.17 trang 14 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Thay mỗi dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Thay mỗi dấu “?” trong bảng sau bằng số thích hợp.

x

2

4

5

?

?

?

y

-6

?

?

9

18

1,5

Viết công thức mô tả mối quan hệ phụ thuộc giữa hai đại lượng x và y.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận : \(\dfrac{{{x_1}}}{{{y_1}}} = \dfrac{{{x_2}}}{{{y_2}}} = \dfrac{{{x_3}}}{{{y_3}}} = ... = k\). Công thức mô tả mối quan hệ phụ thuộc giữa hai đại lượng x và y là \( y = k.x\)

Lời giải chi tiết

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, có \(\dfrac{{{y_1}}}{{{x_1}}} = \dfrac{{ - 6}}{2} =  - 3\) nên ta có công thức liên hệ \(y = -3. x\)

x

2

4

5

-3

-6

-0,5

y

-6

-12

-15

9

18

1,5

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close