Giải bài 6 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Mắt xích trong chuỗi thức ăn là gì ? Cho ví dụ.

Quảng cáo

Đề bài

Mắt xích trong chuỗi thức ăn là gì ? Cho ví dụ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết chuỗi thức ăn 

Lời giải chi tiết

- Mắt xích trong chuỗi thức ăn là vị trí của một loài sinh vật trong chuỗi thức ăn. Tại đó, loài sinh vật này dùng loài sinh vật đứng trước (mắt xích kế cận phía trước) làm thức ăn và đến lượt nó lại bị loài sinh vật đứng sau (mắt xích kế cận phía sau) dùng làm thức ăn.           

- Ví dụ chuỗi thức ăn: Cây lúa —> Sâu đục thân —> Chim —> Cáo —> Đại bàng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close