Giải bài 10 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Nêu ví dụ về một hệ sinh thái. Hãy cho biết, trong hệ sinh thái đó có những thành phần cơ bản nào.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu ví dụ về một hệ sinh thái. Hãy cho biết, trong hệ sinh thái đó có những thành phần cơ bản nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết hệ sinh thái

Lời giải chi tiết

- Ví dụ: hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái ao hồ, hệ sinh thái đồng ruộng...

- Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới có những thành phần cơ bản sau:

+ Các chất vô sinh như: đất, nước, không khí, thảm mục...

+ Sinh vật sản xuất là thực vật (cây gỗ các loại, cây bụi, dây leo, cây cỏ...).

+ Sinh vật tiêu thụ là động vật ăn thực vật (hươu, nai, trâu, bò, thỏ...) và động vật ăn động vật (hổ, báo, sư tử, rắn, cáo...).

+ Sinh vật phân giải (vi khuẩn, nấm...).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close