Giải bài 8 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Bậc dinh dưỡng là gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Bậc dinh dưỡng là gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết chuỗi thức ăn

Lời giải chi tiết

- Trong lưới thức ăn, những mắt xích thức ăn thuộc cùng một nhóm hợp thành một bậc dinh dưỡng.

Có các bậc dinh dưỡng sau:

+ Bậc dinh dưỡng cấp 1: gồm các sinh vật sản xuất.

+ Bậc dinh dưỡng cấp 2: gồm các sinh vật tiêu thụ cấp 1 - động vật ăn thực vật.

+ Bậc dinh dưỡng cấp 3: gồm các sinh vật tiêu thụ cấp 2 - động vật ăn động vật.

(tương tự có thể có bậc dinh dưỡng cấp 4) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close