Giải bài 11 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Quan sát hình A, B, c sau đây và mô tả nguyên tắc chung xây dựng tháp tuổi

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình A, B, c sau đây và mô tả nguyên tắc chung xây dựng tháp tuổi

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Những đặc trưng cơ bản quần thể sinh vật

Lời giải chi tiết

- Hình trên là hình thể hiện ba dạng tháp tuổi: dạng phát triển, dạng ổn định và dạng giảm sút.

- Mô tả: Để biểu diễn thành phần nhóm tuổi của quần thể, người ta dùng biểu đồ tháp tuổi. Trong mỗi quần thể có 3 nhóm tuổi: nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản. Mỗi nhóm tuổi có những vai trò nhất định trong quần thể.

Tháp tuổi bao gồm nhiều hình thang nhỏ xếp chồng lên nhau. Mỗi hình thang thể hiện số lượng cá thể của một nhóm tuổi, trong đó nhóm tuổi trước sinh sản xếp dưới cùng, trên đó là nhóm tuổi sinh sản và trên cùng là nhóm tuổi sau sinh sản. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close