Giải bài 7 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 95 sách bài tập Sinh học 9. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn "đồng cỏ" là gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn "đồng cỏ" là gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết chuỗi thức ăn

Lời giải chi tiết

- Trong tự nhiên có một số chuỗi thức ăn cơ bản như chuỗi thức ăn "đồng cỏ", chuỗi thức ăn mùn bã sinh vật...

- Trong chuỗi thức ăn "đồng cỏ", sinh vật khởi đầu là thực vật. Chuỗi thức ăn này rất phổ biến trong tự nhiên.

Trong chuỗi thức ăn này, thực vật đóng vai trò là sinh vật cung cấp vì chúng có khả năng quang hợp dưới ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ là CO2 và H2O nhờ chúng có sắc tố quang hợp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close