Bài 56 trang 149 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 56 trang 149 sách bài tập toán 8. Hình chóp tứ giác đều S.ABCD (h.144) có các mặt bên là những tam giác đều, AB = 8m, O là trung điểm của AC...

Quảng cáo

Đề bài

Hình chóp tứ giác đều \(S.ABCD\) (h.144) có các mặt bên là những tam giác đều, \(AB = 8m\), \(O\) là trung điểm của \(AC.\)

Độ dài đoạn \(SO\) là:

A. \(8\sqrt 2 m\)                         B. \(6m\)

C. \(\sqrt {32} m\)                         D. \(4m\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, có mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

- Định lí Pytago trong tam giác vuông: Bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của các cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

Hình chóp tứ giác đều \(S.ABCD\) nên đáy \(ABCD\) là hình vuông nên \(∆ OAB\) vuông cân tại \(O.\)

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông \(OAB\) ta có:

\(A{B^2} = O{A^2} + O{B^2}\)

\(\Rightarrow A{B^2} = 2O{A^2}\)

\(\Rightarrow OA = \sqrt {\dfrac{{A{B^2}}}{2}} = \sqrt {\dfrac{{{8^2}}}{2}} = \sqrt {32} \)\(\,\left( m \right)\)

Hình chóp có các mặt bên là các tam giác đều nên \(\Delta SAB\) là tam giác đều, do đó \(SA=AB=8m\).

Ta có \(SO ⊥ OA\) nên tam giác \(SOA\) vuông tại \(O.\)

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông \(SOA\) ta có:

\(\begin{array}{l}
S{A^2} = O{S^2} + O{A^2}\\
\Rightarrow OS = \sqrt {S{A^2} - O{A^2}} \\
\Rightarrow OS = \sqrt {{8^2} - 32} = \sqrt {32} \,\left( m \right)
\end{array}\)

Chọn C.

Loigiaihay.com

  • Bài 57 trang 149 SBT toán 8 tập 2

    Giải bài 57 trang 149 sách bài tập toán 8. Hình chóp lục giác đều S.ABCDEH có AB = 6cm, cạnh bên SA = 10cm. Vậy chiều cao hình chóp là ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close