Bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 163 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 163 sách bài tập toán 8.Cho tam giác vuông ABC, có hai cạnh góc vuông là AC = 6cm và AB = 8cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho CD = 5cm. Tính diện tích của tứ giác MNPQ.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác vuông \(ABC,\) có hai cạnh góc vuông là \(AC = 6\,cm\) và \(AB = 8\,cm.\) Trên cạnh \(AC\) lấy điểm \(D\) sao cho \(CD = 5\,cm.\) Trên cạnh \(AB\) lấy điểm \(E\) sao cho \(EB = 5\,cm.\) Gọi \(M,\, N,\, P,\, Q\) tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng \(DE,\, DB,\, BC\) và \(CE.\) Tính diện tích của tứ giác \(MNPQ.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất đường trung bình của tam giác: Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

Lời giải chi tiết

+) Trong \(∆ EDC\) ta có:

\(M\) là trung điểm của \(ED\)

\(Q\) là trung điểm của \(EC\)

nên \(MQ\) là đường trung bình của \(∆ EDC\)

\(⇒ MQ = \dfrac{1}{2}CD = 2,5\, (cm)\) và \(MQ // CD\)

+) Trong \(∆ BDC\) ta có:

\(N\) là trung điểm của \(BD\)

\(P\) là trung điểm của \(BC\)

nên \(NP\) là đường trung bình của \(∆ BDC\)

\(⇒ NP = \dfrac{1}{2}CD = 2,5\, (cm)\)

+) Trong \(∆ DEB\) ta có:

\(M\) là trung điểm của \(DE\)

\(N\) là trung điểm của \(DB\)

nên \(MN\) là đường trung bình của \(∆ DEB\)

\(⇒ MN = \dfrac{1}{2}BE = 2,5\, (cm)\) và \(MN // BE\)

+) Trong \(∆ CEB\) ta có:

\(Q\) là trung điểm của \(CE\)

\(P\) là trung điểm của \(CB\)

nên \(QP\) là đường trung bình của \(∆ CEB\)

\(⇒ QP =  \dfrac{1}{2}BE = 2,5\, (cm)\)

Suy ra: \(MN = NP = PQ = QM \) (1)

\(MQ // CD\) hay \(MQ // AC\)

\(AC ⊥ AB\) (do tam giác ABC vuông tại A)

\(⇒ MQ ⊥ AB\)

Lại có: \(MN // BE\) hay \(MN // AB\)

Suy ra: \(MQ ⊥ MN\) hay \(\widehat {QMN} = 90^\circ \) (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác \(MNPQ\) là hình vuông

\({S_{MNPQ}} = M{N^2} = {\left( {2,5} \right)^2} = 6,25\) \((c{m^2})\)

Loigiaihay.com

 • Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 163 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 163 sách bài tập toán 8. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Biết AC = 6cm, BD = 8cm... Chứng minh rằng MNPQ là hình chữ nhật.

 • Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 163 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 163 sách bài tập toán 8. a) Sử dụng kéo cắt đúng 2 lần, theo đường thẳng, chia một hình chữ nhật thành ba phần sao cho có thể ghép lại thành một hình thoi.

 • Bài 46 trang 163 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 46 trang 163 SBT toán 8. Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài là 16cm và 12cm. Tính: a) Diện tích hình thoi. b) Độ dài cạnh hình thoi. c) Độ dài đường cao hình thoi

 • Bài 45 trang 163 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 45 trang 163 sách bài tập toán 8. Hãy vẽ một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau, biết độ dài hai đường chéo đó là a và 1/2 a. Hỏi có thể vẽ được bao nhiêu hình như vậy ?

 • Bài 44 trang 163 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 44 trang 163 sách bài tập toán 8. Cho hình thoi ABCD, biết AB = 5cm, AI = 3cm (I là giao điểm của hai đường chéo). Hãy tính diện tích hình thoi đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close