Giải bài 51.52.53.54.55 trang 36 SBT Sinh học 12

Giải bài 51.52.53.54.55 trang 39 SBT Sinh học 12. Thường biến là gì?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thường biến là gì?

A. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu gen.

B. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng kiểu gen 

C. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu gen tạo ra cùng kiểu hình.

D. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu gen do tác động của môi trường.

Phương pháp giải:

Xem khái niệm Thường biến

Lời giải chi tiết:

Những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng của điều kiện môi trường, không do biến đổi trong kiểu gen được gọi là thường biến. 

Chọn B 

Tính chất của thường biến là gì?

A. Định hướng, di truyền.

B. Đột ngột, không di truyền

C. Đồng loạt, định hướng, không di truyền.

D. Đồng loạt, không di truyền

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Thường biến

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của thường biến

- Chỉ biến đổi kiểu hình.

- Không biến đổi kiểu gen.

- Xảy ra đồng loạt theo một hướng xác định.

- Không di truyền được.

- Chỉ có giá trị thích nghi.

Chọn C

Tính trạng số lượng không có đặc điểm nào sau đây?

A. Khó thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.

B. Đo lường được bằng các kĩ thuật thông thường,

C. Thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.

D. Nhận biết được bằng quan sát thông thường.

Phương pháp giải:

Tính trạng số lượng là một hoặc nhiều gen quy định kiểu hình thuộc, là loại tính trạng có thể đo lường được. 

Lời giải chi tiết:

Loại tính trạng số lượng thường phụ thuộc vào hoạt động tương tác của nhiều gen với nhau và với môi trường. Do đó, kiểu hình những tính trạng này thường khác nhau giữa các cá thể cùng loài, luôn thay đổi trị số trong một phạm vi nhất định.

Chọn A

Sự mềm dẻo kiểu hình có nghĩa là

A. một kiểu hình có thể do nhiều kiểu gen quy định.

B. một kiểu gen có thể biểu hiện thành nhiều kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau.

C. tính trạng có mức phản ứng rộng.

D. sự điều chỉnh kiểu hình theo sự biến đổi của kiểu gen.

Phương pháp giải:

Xem khái niệm Mềm dẻo kiểu hình

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau gọi là sự mềm dẻo về kiểu hình (hay còn gọi là thường biến).

Chọn B 

Mức phản ứng là gì?

A. Là giới hạn phản ứng của kiểu hình trong điều kiện môi trường khác nhau.

B. Là giới hạn phản ứng của cùng một kiểu gen trong điều kiện môi trường khác nhau.

C. Là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các điều kiện môi trường khác nhau.

D. Là những biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng kiểu gen.

Phương pháp giải:

Xem khái niệm Mức phản ứng

Lời giải chi tiết:

Tập hợp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau gọi là mức phản ứng của một kiểu gen.

Chọn B 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close