Giải bài 5 trang 41 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 trang 41 SBT Sinh học 12. Trong một quần thể gia súc đã cân bằng di truyền, thống kê được có 25% số cá thể có lông dài với kiểu gen bb, còn lại có lông ngắn.

Quảng cáo

Đề bài

Trong một quần thể gia súc đã cân bằng di truyền, thống kê được có 25% số cá thể có lông dài với kiểu gen bb, còn lại có lông ngắn ; biết lông ngắn là tính trạng trội hoàn toàn so với lông dài.

a) Tính tần số của các alen B và b.

b) Tỉ lệ kiểu gen của quần thể như thế nào?

c) Nếu như quần thể có 8800 cá thể thì số cá thể đực lông ngắn ước lượng có bao nhiêu ? (Giả sử tỉ lệ đực : cái là 1,2/1).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định luật Hacđi – Vanbec

Lời giải chi tiết

Quần thể cân bằng di truyền có thành phần kiểu gen thoả mãn công thức Hacđi - Vanbec:

\({p^2}BB + 2pqBb + {q^2}bb\)

\(= 1 \to {q^2} = 0,25 \to q = 0,5 \to p = 1 - q = 0,5\)

a) Tần số của các alen B và b

p(B) = 0,5 ; q(b) = 0,5

b) Tỉ lệ kiểu gen của quần thể là 0,25 BB : 0,50 Bb : 0,25 bb

c) Số cừu lông ngắn = 0,75 x 8800 con = 6600

Gọi số cừu đực lông ngắn là a, số cừu cái lông ngắn là b, ta có:

\(1,2b + 1b = 6600 \to b = {{6600} \over {2.2}} = 3000\)

\(\to a = 6600 - 3000 = 3600\)

Loigiaihay.com

 • Giải bài 4 trang 40 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 40 SBT Sinh học 12. Một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là 50% Aa : 50% aa, đến thế hệ F3 thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ như thế nào?

 • Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 12: Xét một gen đặc trưng có 2 alen A và a.

 • Giải bài 2 trang 38 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 38 SBT Sinh học 12. Vốn gen của quần thể là gì? Vốn gen có phải là cấu trúc di truyền đặc trưng của quần thể không?

 • Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 12. Thế nào là một quần thể sinh vật? Tại sao các quần thể cùng loài thường khác nhau về một số đặc điểm di truyền?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close