Bài 44.2 Trang 53 SBT Hóa học 9

Giải bài 44.2 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Nhận định nào sau đây đúng ?

Quảng cáo

Đề bài

Nhận định nào sau đây đúng ?

A. Rượu 45° khi sôi có nhiệt độ không thay đổi.

B. Trong 100 gam rượu 45°, có 45 gam rượu và 55 gam H2O.

C. Natri có khả năng đẩy được tất cả các nguyên tử hiđro ra khỏi phân tử rượu etylic.

D. Trong rượu etylic, natri chỉ đẩy được nguyên tử hiđro trong nhóm -OH.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết rượu etylic. Tại đây

Lời giải chi tiết

Nhận định đúng là: Trong rượu etylic, natri chỉ đẩy được nguyên tử hiđro trong nhóm -OH.

Đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 44: Rượu etylic
Gửi bài