Giải bài 3.5 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Cho Hình 3.15b, biết xBm=36 độ. Tính số đo các góc còn lại trong hình vừa vẽ.

Quảng cáo

Đề bài

Cho Hình 3.15b, biết \(\widehat {xBm} = 36^\circ \). Tính số đo các góc còn lại trong hình vừa vẽ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất:

+ Tổng của 2 góc kề bù là 180 độ.

+ 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Vì \(\widehat{xBm}\) và \(\widehat{yBn}\) là hai góc đối đỉnh nên \(\widehat {xBm} = \widehat {yBn}\)

Mà \(\widehat {xBm} = 36^\circ \) nên \(\widehat {yBn} = 36^\circ \)

Vì \(\widehat{xBm}\) và \(\widehat{mBy}\) là hai góc kề bù nên

\(\begin{array}{l}\widehat {xBm} + \widehat {mBy} = 180^\circ \\ \Rightarrow 36^\circ  + \widehat {mBy} = 180^\circ \\ \Rightarrow \widehat {mBy} = 180^\circ  - 36^\circ  = 144^\circ \end{array}\)

Vì \(\widehat{mBy}\) và \(\widehat{nBx}\) là hai góc đối đỉnh nên \(\widehat {mBy} = \widehat {nBx}\)

Mà \(\widehat {mBy} = 144^\circ \) nên \(\widehat {nBx} = 144^\circ \)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close