Giải bài 3.4 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

Cho Hình 3.15a, biết DMA=45 độ. Tính số đo góc DMB

Quảng cáo

Đề bài

Cho Hình 3.15a, biết \(\widehat {DMA} = 45^\circ \). Tính số đo góc DMB

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất: + Tổng của 2 góc kề bù là 180 độ.

Lời giải chi tiết

Vì góc AMD và BMD là hai góc kề bù nên

\(\begin{array}{l}\widehat {AMD} + \widehat {BMD} = 180^\circ \\ \Rightarrow 45^\circ  + \widehat {BMD} = 180^\circ \\ \Rightarrow \widehat {BMD} = 180^\circ  - 45^\circ  = 135^\circ \end{array}\)

Vậy \(\widehat {DMB} = 135^\circ \)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close