Giải bài 3 trang 52 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 52 SBT Sinh học 9. Một mạch của gen B mạch kép có 120T, 240A, 360X và 480G

Đề bài

Một mạch của gen B mạch kép có 120T, 240A, 360X và 480G. Gen B đột biến thành gen b. Khi gen b nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường nội bào 2398 nuclêôtit. Xác định dạng đột biến từ gen B thành gen b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số Nu của gen B 

Tính số Nu của gen b 

Rồi suy ra dạng đột biến 

Lời giải chi tiết

Số Nu của gen B là 2400 Nu

Sô nu của gen b là 2398 Nu

Gen b ít hơn gen B 1 cặp Nu 

Vậy dạng đột biến là: mất 1 cặp nuclêôtit.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 52
Gửi bài