Bài 28 trang 160 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 28 trang 160 sách bài tập toán 8. Tính diện tích của hình 186 theo các kích thước đã cho trên hình (a, b, c có cùng đơn vị đo).

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích của hình 186 theo các kích thước đã cho trên hình (\(a, b, c\) có cùng đơn vị đo).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia hình đã cho thành hình tam giác và hình chữ nhật.

Diện tích tam giác bằng nửa tích chiều cao với cạnh đáy tương ứng

Diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài với chiều rộng

Lời giải chi tiết

Diện tích phần là hình chữ nhật là:

\({S_1}=bc\) (đơn vị diện tích)

Phần hình tam giác có cạnh đáy là \(c\) và chiều cao tương ứng là \(a-b\)

Diện tích phần hình tam giác là:

\({S_2} =\dfrac{1}{2}c. \left( {a - b} \right)\) (đơn vị diện tích)

Diện tích hình vẽ đó là:

\(S = bc + \dfrac{c}{2}\left( {a - b} \right)\) (đơn vị diện tích)

Loigiaihay.com

 • Bài 29 trang 160 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 29 trang 160 sách bài tập toán 8. Hai cạnh của một tam giác có độ dài là 5cm và 6cm. Hỏi diện tích của tam giác đó có thể lấy giá trị nào trong các giá trị sau:

 • Bài 30 trang 160 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 30 trang 160 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, biết AB = 3AC. Tính tỉ số hai đường cao xuất phát từ các đỉnh B và C.

 • Bài 31 trang 160 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 31 trang 160 sách bài tập toán 8. Các điểm E, F, G, H, K, L, M, N chia mỗi cạnh hình vuông ABCD thành ba đoạn thẳng bằng nhau. Gọi P, Q, R, S là giao điểm của EH và NK với FM và GL (h.187). Tính...

 • Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 160 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 160 sách bài tập toán 8 tập 1. a) Có thể dùng kéo cắt hai lần và chỉ cắt theo đường thẳng chia một tam giác (thường) thành ba mảnh để ghép lại được một hình chữ nhật hay không ?

 • Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 161 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 161 sách bài tập toán 8. Cho tam giác đều ABC và điểm M bất kì nằm trong tam giác đó. Đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với BC tại điểm H...

Quảng cáo
close