Bài 26.10 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.10 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là

A. FeCl3 ;            B. FeCl2 ;                      

C. FeCl;               D. FeCl4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi hóa trị của Fe trong hợp chất là x. Viết phương trình hóa học và tìm x.

Lời giải chi tiết

Gọi công thức của muối là \(FeC{l_x}\) (x là hóa trị của kim loại Fe).

Phương trình hóa học:

\(FeC{l_x} + xNaOH \to Fe{(OH)_x} + xNaCl\)

(56+35,5x)gam           (56+17x)gam

12,7 gam                             9 gam

Ta có tỷ lệ: \(\dfrac{{56 +35,5x}}{{12,7}} = \dfrac{{56 +17x}}{{9}} \Rightarrow x = 2 \to \) công thức của muối là \(FeC{l_2}\)

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close